IN CHANA'S MEMORY

 

Kolel Avreichm - Ohel Chana Chana's Touch - Portland OR
Ten Yad Chinese Auction Sefer Torah - RSF, CA
N'Shei Chabad Newsletter Hebrew School - RSF, CA
Chabad ELC Tribute Chana's Garden - Glastonbury, CT

Chana's Garden, Glastonbury, CT

 

יממה לפני חג הגאולה י"ב תמוז הוכתה שכונת קראון הייטס בכאב והלם עם פטירתה של הגב' חנה וולבווסקי ע"ה, רעייתו של ייבדל לחיים טובים הרה"ח ר' שמאל וולבווסקי ובתם של הרה"ח ר' אריק ורעייתו רעיה ראסקין, לאחר מחלה קשה וממושכת.
בעיר גלאסטונברי שבמדינת קונטיקט פועל בית חב"ד בראשות השלוחים הרב יוסף וולבווסקי ורעייתו יהודית. השליח הוא גיסה של המנוחה ע"ה.
ביוזמה של מספר מבני הקהילה, החליטו להנציח את זכרה בגן מיוחד שהוקם בכניסה לחזית בית חב"ד במקום, מראה שיכבד את המקום החשוב להם כל כך, כאות הערכה והשתתפות בצער של השלוחים ובני שפחתם.
__________